Nieuwsbericht: START CROWDFUNDING

Van 22 tot 26 september vieren we Crowdfunding Week. In korte tijd is crowdfunding uitgegroeid naar de snelst groeiende manier van financieren en investeren in Nederland. Tijdens Crowdfunding Week vestigen we daarom graag de aandacht op wat er allemaal kan met crowdfunding. Aan het begin van de week wordt startcrowdfunding.nl gelanceerd: een online plek waarop je informatie en inspiratie over crowdfunding kunt vinden. Verder vinden er in Groningen, Rotterdam en Utrecht bijzondere crowdfunding events plaats, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De toegang is gratis. Ga naar www.startcrowdfunding.nl om u voor één van deze events aan te melden en het programma in te zien.

——-

Nieuwsbericht: Branchevereniging Nederland Crowdfunding lanceert nationale voorlichtingscampagne over crowdfunding

De campagne start in september met “Crowdfunding Week”

14 mei 2014

ROTTERDAM – Ondanks het feit dat de markt voor crowdfunding voor bedrijfsfinanciering exponentieel steeg de afgelopen jaren, is de bekendheid van en kennis over de verschillende vormen van crowdfunding onder het grote publiek nog beperkt van omvang. Daarom slaat de crowdfunding markt vanuit haar branchevereniging Nederland Crowdfunding de handen ineen om – ondersteund door het ministerie van Economische Zaken – Nederlandse burgers voor te lichten over crowdfunding. De voorlichtingscampagne start met “Crowdfunding Week”, die van 22 tot 26 september ondernemers, investeerders en intermediairs meeneemt in de (on)mogelijkheden en ontwikkelingen van crowdfunding.

Bedrijfsfinanciering middels crowdfunding maakt het voor MKB-bedrijven mogelijk om financiering op te halen door een beroep te doen op een grote groep van kleine investeerders, die in ruil voor hun inleg bijvoorbeeld rente op de lening, aandelen of een product kunnen ontvangen. Zo biedt crowdfunding de mogelijkheid aan particulieren om direct en laagdrempelig te investeren in bedrijven. Het belang van het financieren van het MKB, veelal aangeduid als “motor” of “innovatief vermogen” van de economie, is evident. Daarom geniet crowdfunding warme belangstelling vanuit de Tweede Kamer en gaven ook de ministers Kamp van Economische Zaken en Dijsselbloem van Financiën recentelijk aan dat het kabinet de ontwikkeling van crowdfunding graag stimuleert.

“Hoewel crowdfunding begon als financieringsinstrument voor creatieve projecten zoals film en muziek, zijn het inmiddels de ondernemers die de meeste financiering via crowdfunding ophalen,” aldus Simon Douw van Branchevereniging Nederland Crowdfunding. “Dat doen ze bijvoorbeeld omdat ze minder afhankelijk willen zijn van bancaire financiering of crowdfunding ook als marketing voor hun bedrijf zien. Aan de investeerderskant opent dit de deur voor investeerders die geïnteresseerd zijn om direct te investeren in bedrijven, zonder tussenkomst van banken en instellingen. Maar lang niet iedereen is op de hoogte van hoe divers de mogelijkheden zijn om via crowdfunding te ondernemen of te investeren en hoe ermee te beginnen. Met deze campagne nodigen we mensen uit om zich goed te laten informeren.”

De voorlichtingscampagne heeft niet enkel als doel om de bekendheid van crowdfunding in Nederland te vergroten. De voorlichtingscampagne voorziet ook in het vergroten van kennis en inzicht onder ondernemers, intermediairs en mensen die via crowdfunding investeren: Hoe werkt crowdfunding nu precies? Welke vormen van crowdfunding zijn beschikbaar? Voor welke typen ondernemingen en financieringsvragen leent crowdfunding zich goed? Welke rendementen en risico’s zijn ermee gemoeid? Douw: “Crowdfunding maakt deze periode de transitie door van innovatief experiment naar veelgebruikte financieringsvorm. Daar hoort bij dat het grotere publiek haar weg weet in de wereld van crowdfunding. Dit zodat meer ondernemers en investeerders de mogelijkheden van crowdfunding kunnen benutten, maar ook om ervoor te zorgen dat men dit op een verstandige, goed geïnformeerde manier doet.”

In 2013 werd in Nederland via crowdfunding 28 miljoen euro opgehaald om Nederlandse bedrijven te financieren, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2012. Verwachting is dat dit jaar, mede dankzij de voorlichtingscampagne, de markt voor crowdfunding van bedrijfsfinanciering opnieuw ruimschoots verdubbeld.

 

Neem voor meer informatie contact op met de directie van de vereniging: Simon Douw -  simon@nederlandcrowdfunding.nl of telefonisch 06 30 57 65 31

Over Nederland Crowdfunding

Nederlandse crowdfunding platforms die zich richten op bedrijfsfinanciering hebben zich georganiseerd in de branchevereniging “Nederland Crowdfunding” om de ontwikkeling van crowdfunding voor bedrijfsfinanciering in Nederland te versterken en verduurzamen. De vereniging vertegenwoordigt met haar leden Geldvoorelkaar, Oneplanetcrowd, Share2Start, Symbid en Wekomenerwel het overgrote deel van de markt van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een afvaardiging vanuit platforms, bestaande uit Willem des Tombe, Edwin Adams en Maarten Bouw.

 

Branchevereniging Nederland Crowdfunding opgericht ter

bevordering van crowdfunding voor bedrijfsfinanciering

Branchevereniging presenteert in voorjaar haar plannen

21 februari 2014

ROTTERDAM – Afgelopen jaar werd in Nederland via crowdfunding 28 miljoen euro opgehaald om Nederlandse bedrijven te financieren, een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Nu crowdfunding van innovatief experiment de transitie maakt naar veelgebruikte financieringsvorm, organiseert de crowdfunding branche zich in de branchevereniging “Nederland Crowdfunding”.

Bedrijfsfinanciering middels crowdfunding maakt het voor (innovatief) MKB mogelijk om financiering op te halen door een beroep te doen op een grote groep van kleine investeerders, die in ruil voor hun inleg bijvoorbeeld rente op de lening, aandelen of een product kunnen ontvangen. Het belang van het financieren van (innovatief) MKB, veelal aangeduid als “motor” of “innovatief vermogen” van de economie, is evident. Crowdfunding ontvangt daarom de afgelopen jaren veel enthousiasme, omdat andere vormen van financieren voor deze groep ondernemers beperkt zijn.

De steun voor de groei van crowdfunding is eerder ook al meermaals door Tweede Kamerleden uitgesproken. Daarnaast is crowdfunding expliciet onderdeel van het regeerakkoord. De branchevereniging komt direct voort uit de gezamenlijke wens van crowdfunding partijen en het Ministerie van Economische Zaken om de duurzame groei en professionaliteit van crowdfunding te waarborgen.

De Nederlandse crowdfundingplatforms die zich richten op bedrijfsfinanciering organiseren zich nu in de branchevereniging “Nederland Crowdfunding” om de ontwikkeling die crowdfunding in Nederland doormaakt te versterken en verduurzamen. Inmiddels zijn de platforms Geldvoorelkaar, Oneplanetcrowd, Share2Start, Symbid en WeKomenErWel aangesloten bij de branchevereniging. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de platforms. Hiermee vertegenwoordigt de branchevereniging meer dan 95% van de markt van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering.

De branchevereniging werkt nu onder meer aan een communicatieplan dat de bekendheid en kennis over crowdfunding onder Nederlanders moet vergroten. Daarnaast formuleert de vereniging een code of conduct als stap naar het beter en transparanter reguleren van crowdfunding. In mei zal de branchevereniging haar plannen presenteren.

 

Neem voor meer informatie contact op met de directie van de vereniging: Simon Douw – simon@douwenkoren.nl of telefonisch 06 30 57 65 31

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door Willem des Tombe, Edwin Adams en Maarten Bouw.

 

Leden van de branchevereniging:

Geldvoorelkaar Oneplanetcrowd Share2Start Symbid WeKomenErWel